IICS

Szu Chi  Huang
Name Szu Chi Huang
School name NYCU(Chiao Tung Campus)
Nationality Taiwan
身分 Students